Σχετικά με εμάς

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε., ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1995 και εδρεύει στην Καστοριά στη περιοχή Χλόη (πριν την ΕΔΗΚΑ).Είναι αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ. 2).
Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων, επιδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων, Επαγγελματικής Κατάρτισης, Προγραμμάτων Συμβουλευτικής, Ευρωπαϊκών – Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, Μελετών.
Παρέχει σύγχρονες, ανταγωνιστικές και ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης σε ανέργους και σε εργαζόμενους επιχειρήσεων και φορέων οι οποίοι βασίζονται σε μια ολιστική αντίληψη και προσέγγιση τους εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
Από τη σύστασή του έως και σήμερα υλοποίησε πλήθος προγραμμάτων κατάρτισης στα οποία ολοκλήρωσαν την κατάρτισή τους πάνω από 3.000 άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, συνεργάστηκε με περισσότερου από 500 πιστοποιημένους εκπαιδευτές διαφορετικών ειδικοτήτων και με περισσότερες από 250 επιχειρήσεις.

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πολύτροπον

 

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

 

Ενημέρωση Επιχειρήσεων

psx

osnie3