Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Μηχανογράφηση για αποθήκες – ειδικές εφαρμογές λογισμικού για αποθήκες
♦Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης αποθηκών
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Οργάνωση και λειτουργία αποθήκης
♦Εφοδιαστική αλυσίδα / Logistics
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Τρόποι και κανόνες σήμανσης, Διασφάλιση ποιότητας
♦Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης αποθήκης, Νέες τεχνολογίες στη διαχείριση αποθηκών (Bar Codes, RFID, Bluetooth)
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
 
Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Η/Υ
 
Εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες, αλυσίδες καταστημάτων, μεταφορικές εταιρείες, εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες, αλυσίδες καταστημάτων, μεταφορικές εταιρείες, παραγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν οργανωμένο τμήμα διοίκησης αποθεμάτων και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές σε όλες τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας
 
Εργάτης Αποθήκης/Αποθηκάριος
Αποθηκάριος με χρήση Η/Υ

 

Επαγγελματικές διαδρομές

Μόνο με το Πολύτροπον:
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.