Τίτλος
B’ κύκλος VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2016, για 6.650 άνεργους νέους 18- 29 ετών (Άρχισε η υποβολή αιτήσεων από 11-3-2016 και λήγει 11-4-2016)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β’ & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Προγράμματα 2015
Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Κατάρτισης & Απασχόλησης, 7 μηνών, για 26.000 άνεργους 29-64 ετών – VOUCHER 29-64 (αναμένεται άμεσα)
VOUCHER για 7.000 άνεργους, πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών
Β κύκλος - ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των επιλεγέντων στο πρόγραμμα Voucher ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 18-29 ετών
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Νέο Πρόγραμμα Επιταγής Εισόδου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας,για 42.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-29 ετών (VOUCHER 18-24 & 25-29)
VOUCHER ΥΓΕΙΑΣ 2014 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τι πρέπει να κάνω για να ενημερωθώ και να προετοιμαστώ για τα νέα προγράμματα Voucher;