Τίτλος
Νέο VOUCHER Υγείας με πρακτική σε ΠΕΔΥ (Δημοσίευση Πρόσκλησης, 18/7/2014)
Επιδοτούμενα Προγράμματα Προκατάρτισης και Κατάρτισης Ανέργων Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ), στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης
Προσκλησή Προγράμματος Voucher ανέργων 25-29 ετών (6/8/2014)
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: “Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας” (5/8/2014)
Σχέδιο Πρόσκλησης προς δημόσια διαβούλευση για την δράση
VOUCHER Υγείας-ΠΕΔΥ (Έγκριση Πρόσκλησης, 15/7/2014)
Νέο Πρόγραμμα VOUCHER, για 1200 άνεργους επαγγελματίες ΥΓΕΙΑΣ (Απόφαση Ένταξης, 8/7/2014)
ΝΕΟ Πρόγραμμα VOUCHER για 1200 άνεργους επαγγελματίες ΥΓΕΙΑΣ αναμένεται από 1η Ιουλίου 2014
Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου
Επιδοτούμενα Προγράμματα Προκατάρτισης και Κατάρτισης Ανέργων Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ), στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου