ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ VOUCHER 2014

Στο ΚΕΚ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ξεκίνησαν τμήματα καταρτισης προγραμμάτων Voucher

Αναλυτικά:

♦Tα πρώτα τμήματα θεωρητικής κατάρτισης Voucher 18-24 & 25-29 ετών είναι τα εξής:

«Επιταγή εισόδου για νέους 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» (Voucher 25-29 ετών)

  • Υποδοχή, επικοινωνία και ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών
  • Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων

«Επιταγή εισόδου για νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» (Voucher 18-24 ετών)

  • Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων

Αν έχετε επιλεγεί στο πρόγραμμα Voucher για ηλικίες 18-24 και 25-29 ετών, μπορείτε άμεσα να επικοινωνήστε με το ΚΕΚ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ, να ενημερωθείτε για τις ειδικότητες, τις θέσεις πρακτικής, τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και να μπείτε σε ένα από τα επόμενα τμήματα που θα ξεκινήσουν.

Δηλώστε άμεσα συμμετοχή

 

♦Επίσης, ξεκίνησε τμήμα του προγράμματος «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας» / «Voucher Υγείας-ΠΕΔΥ» με ανάλογο αντικείμενο:

  • «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας»

Επαγγελματικές διαδρομές