ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΣΠΑ 2007-2013
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Πράξη 1, Άξονας Προτεραιότητας «10: Πλήρης Ενσωμάτωση του συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

Πρόσκληση / Ανακοίνωση
Για Προγράμματα Προκατάρτισης και Κατάρτισης Ανέργων Ευπαθώς Κοινωνικά Ομάδων πληθυσμού (ΕΚΟ)
με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέσεις συναφείς με τα αντικείμενα κατάρτισης

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. θα υλοποιήσει το προσεχές χρονικό διάστημα, επιδοτούμενα προγράμματα προκατάρτισης και κατάρτισης, τα οποία εντάσσονται σε Υποέργο της πράξης 1. «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Άξονα Προτεραιότητας «10: Πλήρης Ενσωμάτωση του συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», που εντάχθηκε στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».
 
Τα προγράμματα προκατάρτισης-κατάρτισης που θα υλοποιηθούν είναι:
ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ: θα συμμετέχουν 20 άτομα (Παλιννοστούντες – Μετανάστες – Μακροχρόνια Άνεργοι), με επίπεδο εκπαίδευσης Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 550 ώρες. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα Λιμενάρια Θάσου, Χρόνος υλοποίησης: Μάρτιος 2014 – Ιούλιος 2014. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ: Θα συμμετέχουν 20 άτομα (Παλιννοστούντες – Μετανάστες – Άτομα με θρησκευτικές ιδιαιτερότητες), με επίπεδο εκπαίδευσης Δημοτικό - Γυμνάσιο – Λύκειο. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 550 ώρες. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Κομοτηνή, χρόνος υλοποίησης: Μάιος 2014-Οκτώβριος 2014
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Θα συμμετέχουν 12 άτομα (Παλιννοστούντες – Μετανάστες – Άτομα με θρησκευτικές ιδιαιτερότητες), με επίπεδο εκπαίδευσης Δημοτικό - Γυμνάσιο – Λύκειο. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 550 ώρες. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Κομοτηνή, χρόνος υλοποίησης: Μάιος 2014-Οκτώβριος 2014
ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ: θα συμμετέχουν 20 άτομα (Παλιννοστούντες – Μετανάστες – Μακροχρόνια Άνεργοι), με επίπεδο εκπαίδευσης Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 550 ώρες. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα Χανιά, Χρόνος υλοποίησης: Απρίλιος 2014 - Σεπτέμβριος 2014.

Οι καταρτιζόμενοι των παραπάνω προγραμμάτων θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00€ μικτό ανά ώρα κατάρτισης.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2467029895, 2467021213, 2467021216

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ) των περιοχών όπου μόνιμα διαμένουν και να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων προκειμένου, μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης παρέμβασης, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα και να παραλάβουν το ειδικό παραπεμπτικό σημείωμα του ΚΠΑ  προς το ΚΕΚ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε..

ΕΣΠΑ 2007-2013