Το ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε στελεχώνεται από ικανά, έμπειρα και επαρκώς καταρτισμένα στελέχη, ενώ διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο ειδικών επιστημόνων συνεργατών, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα, με υπευθυνότητα, ποιότητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις των πελατών της.
Διευθύντρια Κατάρτισης είναι η οικονομολόγος Παπαδοπούλου Παρασκευή με πολύχρονη εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής.