Το ΚΕΚ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. εδρεύει στην Καστοριά, στην περιοχή Χλόη.
Διαθέτει πλήρη και σύγχρονη κτιριακή υποδομή που πληροί τις προδιαγραφές που έχει ορίσει ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. (ΕΟΠΠΕΠ).