Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Νέες τεχνολογίες στις επισιτιστικές επιχειρήσεις
♦Ms Office – Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Internet, Outlook, P.Point, Access)
♦Εφαρμογές διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Internet / email)
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων  
♦Οργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών επιχειρήσεων επισιτισμού
♦Λειτουργίες Επισιτιστικών Τμημάτων
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Οδηγοί υγιεινής επιχειρήσεων εστίασης – πώλησης τροφίμων
♦Εφαρμογή συστήματος HACCP στη μαζική εστίαση
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Τεχνικές επικοινωνίας και ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών μονάδων εστίασης
♦Πλαίσιο κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
 
Πιστοποιημένος  Χειριστής Τροφίμων με Ασφάλεια - Certified Making Safe Food Handler
Certified Food Service Outlet Manager
Certified Canteen Manager
Πιστοποιημένος Ειδικός Barista – Certified Professional Barista
Certified Customer Service Executive – Πιστοποιημένο Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών
 
Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (εστιατόρια – επισιτιστικά τμήματα, επιχειρήσεις τροφοδοσίας/catering και οργάνωσης εκδηλώσεων) , καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τροφίμων – ποτών, αποθήκες τροφίμων, βιοτεχνίες και βιομηχανίες παραγωγής και διάθεσης προιόντων διατροφής
 
Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών Επισιτιστικής Επιχείρησης
Βοηθητικό προσωπικό επιχείρησης εστίασης/επισιτισμού
Σερβιτόρος / Μπάρμαν
Πωλητής/τρια super market

 

Επαγγελματικές διαδρομές

Μόνο με το Πολύτροπον:
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.