Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Ms Office – Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Internet, Outlook, P.Point,   Access)    ♦Διαχείριση πελατολογίου με χρήση Η/Υ
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας κομμωτηρίων – Οργάνωση καταστήματος
♦Διαχειριστικές & υποστηρικτικές εργασίες
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Σύγχρονες τεχνικές-εφαρμογές κομμωτικής τέχνης : σχέδιο κομμωτικής, τεχνολογία κομμωτικής, τεχνολογία υλικών
♦Χρήση λογισμικής εφαρμογής για κομμωτήρια (προσομοίωση κουρεμάτων μέσω Η/Υ και παρουσίαση προτάσεων σε πελάτες
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία – Υπηρεσίες υποδοχής πελατών, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
♦Τεχνικές Προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών, Τεχνικές επικοινωνίας και ψυχολογίας πελατείας
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 
 Πιστοποιημένος Ειδικός Κομμωτικής Τέχνης – Κομμωτής - Certified Hair Specialist
 
 Κομμωτήρια, Κέντρα/Ινστιτούτα Αισθητικής-Κοσμετολογίας-περιποίησης
 
 Κομμωτής/τρια

 

Επαγγελματικές διαδρομές

Μόνο με το Πολύτροπον:
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.