Τρόπος πληρωμής :

  • Προκαταβολή του μισού ποσού κόστους συμμετοχής επιλεγμένου πακέτου υπηρεσιών, μαζί με την αίτηση συμμετοχής και εξόφληση του υπόλοιπου ποσού κατά την έναρξη του προγράμματος.

Η κατάθεση της προκαταβολής και της εξόφλησης του ποσού, μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

  •  στα γραφεία του φορέα εκπαίδευσης ΚΕΚ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ, Περιοχή Χλόη, Καστοριά (Πριν την ΕΔΗΚΑ), ΤΗΛ. 2467021213
  • σε τραπεζικό λογαριασμό του ΚΕΚ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ στην

       1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ή στην
       2) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
και με την αιτιολογία: «το ονοματεπώνυμό σας, κωδικός πακέτου υπηρεσιών πχ. Παπαδόπουλος Γεώργιος, ΠΥ02»   

  • Εάν η προκαταβολή ή/και η εξόφληση καταβληθεί μέσω τράπεζας, παρακαλείσθε να στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω fax ή μέσω e-mail. Αιτήσεις συμμετοχής, που έχουν αποσταλεί δίχως το αποδεικτικό κατάθεσης προκαταβολής δεν θεωρούνται έγκυρες.
  • Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του προγράμματος, με υπαιτιότητα του καταρτιζομένου, οι προκαταβολές δεν επιστρέφονται
  • Σε περίπτωση ακύρωσης του προγράμματος, με υπαιτιότητα του φορέα εκπαίδευσης, η προκαταβολή επιστρέφεται.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΚ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ, Περιοχή Χλόη (Πριν την ΕΔΗΚΑ), ΚΕΚ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε., Τηλ. 24670 21213