Χρήση εφαρμογών Η/Υ
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
Οργάνωση & Λειτουργία Μονάδων Περίθαλψης & Αποκατάστασης
Διαχειριστικές και υποστηρικτικές λειτουργίες - Σύνταξη εκθέσεων και ενημέρωση αρχείων
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
Θεραπευτικές υπηρεσίες και σύγχρονες μέθοδοι αποκατάστασης
Ειδικός εξοπλισμός – Συστήματα υψηλής τεχνολογίας
Κοινωνική στήριξη και δημιουργική απασχόληση, Παροχή υπηρεσιών ατομικής υγιεινής, Φροντίδα χώρου
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
Αποτελεσματικές Τεχνικές Επικοινωνίας
Ψυχολογία ασθενών και συγγενών-συνοδών,  Ψυχολογία αποκατάστασης
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 
Certified First Aid Provider - Πιστοποιημένος Πάροχος Πρώτων Βοηθειών
 
Ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων , Διαγνωστικά Κέντρα, Κλινικές, Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, Φυσικοθεραπευτήρια
Μονάδες φιλοξενίας και περίθαλψης ηλικιωμένων
 
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Επιμελητής Προσωπικής Φροντίδας (τρίτης ηλικίας, ατόμων με ειδικές ανάγκες κά)

 

Επαγγελματικές διαδρομές

Μόνο με το Πολύτροπον:
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.