Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης
Μετά το πέρας του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα κατανοούν τις αρχές του σύγχρονου marketing και όλες τις δράσεις που συνεπάγεται η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού marketing. Επιπλέον, θα γνωρίζουν όλα τις πτυχές και τις εκφάνσεις του ψηφιακού marketing και των μεθόδων προώθησης και προβολής μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου. Θα είναι εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες του branding και ειδικότερα με τις στρατηγικές ονομασίας προϊόντος και την σημασία της στην διαδικτυακή παρουσία. Τέλος, θα γνωρίζουν όλη τη μεθοδολογία άσκησης εξαγωγικού και διεθνούς marketing, τις διαδικασίες του διεθνούς εμπορίου, το μίγμα του εξαγωγικού marketing και τους τρόπους εισόδου στις διεθνείς αγορές.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:

 • Ώρες δια ζώσης κατάρτισης: 71 ώρες
 • Ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως: 74 ώρες
 • Ώρες Ασύγχρονης: 55 ώρες

Σύνολο: 200 ώρες

Σκοπός του προγράμματος
Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης, παρέχει στους ωφελούμενους όλες τις πληροφορίες για τις λειτουργίες και την εφαρμογή του σύγχρονου marketing , είτε στις τοπικές είτε στις διεθνείς αγορές, τις νέες στρατηγικές του ψηφιακού marketing που επιβάλλουν η τεχνολογία και οι εφαρμογές των Η/Υ, των κινητών μέσων και του Διαδικτύου.

 • Ενότητα 1 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος τις έννοιες και τις λειτουργίες του σύγχρονου του marketing και ταυτόχρονα τη σημασία της έρευνας αγοράς, την ανάγκη τμηματοποίησής της και την οριοθέτηση της αγοράς-στόχου. Επιπλέον, θα γνωρίζει τους άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται το επιτυχημένο marketing και τις δραματικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί τις τελευταίες δεκαετίες στο σύγχρονο marketing με την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας.
  Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 55 ώρες
 • Ενότητα 2 - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος τις αρχές και τις λειτουργίες του διαδικτυακού marketing. Ταυτόχρονα, θα αντιλαμβάνεται τη σημασία του μίγματος marketing και την έννοια του διαδικτυακού branding. Επιπλέον, θα γνωρίζει τη χρήση όλων των μέσων υλοποίησης του ψηφιακού marketing, όπως επίσης και την ηλεκτρονική διαχείριση των πελατειακών σχέσεων.
  Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 34 ώρες
 • Ενότητα 3 - BRANDING ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος την σημασία, τα χαρακτηριστικά και τους τρόπους λειτουργίας του brand στην αγορά. Όπως επίσης, να έχει πλήρη γνώση των πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων ενός brand, την δημιουργία του, καθώς και την σημασία του χρώματος και του λογότυπου που θα επιλεχθούν. Επίσης, να κατανοήσει την λειτουργία του Marketing Mix στα επώνυμα προϊόντα, καθώς και τους λόγους που μια επιχείρηση επιλέγει να είναι πίσω από ένα σύνολο άλλων επωνύμων brands.
  Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 27 ώρες
 • Ενότητα 4 - H ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (DIGITAL ADVERTISING)
  Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος τους τρόπους με τους οποίους μία ιστοσελίδα γίνεται δυναμική και αποτελεσματική. Θα γνωρίσει τις έννοιες του AdWords, τη σημασία της χρήσης των Web Analytics και Google analytics, της βελτιστοποίησης ιστοσελίδων και των εφαρμογών του SEM. Επίσης θα κατανοεί την έννοια και τις μεθόδους της διαφήμισης μέσω των μορφών του ηλεκτρονικού marketing.
  Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 24 ώρες
 • Ενότητα 5 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (SOCIAL MEDIA MARKETING)
  Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος τη λειτουργία και τις δυνατότητες επικοινωνίας που δίνουν σήμερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με βάση τις παραπάνω έννοιες, θα αντιλαμβάνεται τις μεθόδους εντοπισμού και προσέλκυσης του target group και της ανάλυσης των αποτελεσμάτων μιας καμπάνιας στα κοινωνικά δίκτυα. Τέλος, θα γνωρίζει με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιήσει τα social media για την αντιμετώπιση μιας κρίσης στην επιχείρηση.
  Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 20 ώρες
 • Ενότητα 6 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος το περιβάλλον που διέπει το διεθνές εμπόριο και τις συνθήκες που καθορίζουν την στρατηγική και τη μεθοδολογία του διεθνούς marketing. Επιπλέον, θα κατανοεί τη διαδικασία της έρευνας της διεθνούς αγοράς, τη συμπεριφορά των καταναλωτών σε διεθνές επίπεδο, την έννοια του international branding και τις διαδικασίες εισόδου στις ξένες αγορές.
  Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 40 ώρες

voucher 80000