Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Ms Office – Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ
♦Εφαρμογές διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Internet / email)
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας εμπορικής επιχείρησης - εμπορικού καταστήματος
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Ποιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών– Quality Customer Service
♦Πελατοκεντρική οργάνωση και καινοτομία στις πωλήσεις
♦Πωλήσεις σε περιόδους ύφεσης – κρίσης
♦Σύγχρονες τεχνικές αποτελεσματικών πωλήσεων
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Αγοραστική συμπεριφορά και Ψυχολογία του πελάτη – καταναλωτή
♦Αποτελεσματικές Τεχνικές Επικοινωνίας και εφαρμογή τους στις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
 
Πιστοποιημένο Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών
Πιστοποιημένος Πωλητής
 
Εμπορικές επιχειρήσεις/καταστήματα λιανικού εμπορίου διαφόρων ειδών, όπως:  Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ειδών ένδυσης-υπόδησης, ιματισμού/επίπλωσης, ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών και υλικού, υπολογιστών/μηχανών γραφείου, κινητής τηλεφωνίας, δομικών υλικών, βιβλίων, αναλώσιμων γραφείου-γραφικής ύλης, φαρμάκων-καλλυντικών
 
Πωλητής/τρια εμπορικού καταστήματος

 

Επαγγελματικές διαδρομές

Μόνο με το Πολύτροπον:
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.