Τι πρέπει να κάνωΑν θέλεις να ενημερωθείς ολοκληρωμένα και να προετοιμαστείς για τη συμμετοχή σου σε προγράμματα τύπου Voucher ή άλλα προγράμματα ανέργων, που αναμένονται εντός του 2014:

  1. Επικοινώνησε και επισκέψου τα γραφεία του ΚΕΚ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. ώστε να ενημερωθείς για τα αντικείμενα κατάρτισης που προσφέρει το ΚΕΚ, τις πιστοποιήσεις που παρέχονται ανά αντικείμενο κατάρτισης, τις ειδικότητες των θέσεων πρακτικής άσκησης που προσφέρονται από το δίκτυο
  2. των επιχειρήσεων που συνεργάζεται το ΚΕΚ.  

Όποιο βήμα από τα παραπάνω ακολουθήσεις, έμπειρα στελέχη Κατάρτισης και Μονάδας Προώθησης στην Απασχόληση του ΚΕΚ
Θα σε υποστηρίξουν να γίνει το δικό σου εξατομικευμένο «Πλάνο Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Διαδρομής», ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Αρχικά:
Θα σε ενημερώσουν ολοκληρωμένα για

  • Αντικείμενα Κατάρτισης  που υλοποίησε και θα υλοποιήσει το ΚΕΚ σε όλα τα Θεματικά Πεδία και σε ποικίλες Επαγγελματικές Εξειδικεύσεις, με δυνατότητες Πιστοποιήσεων
  • Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το ΚΕΚ, από όλους τους κλάδους της οικονομίας, προσφέροντας Θέσεις Πρακτικής και Απασχόληση σε διάφορες ειδικότητες.
    Στη συνέχεια, θα σε βοηθήσουν να
  • Επιλέξεις Αντικείμενο Κατάρτισης που επιθυμείς να παρακολουθήσεις, σύμφωνα με το επαγγελματικό σου προφίλ και τις επαγγελματικές σου επιδιώξεις
  • Αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το επιχειρηματικό προφίλ των επιχειρήσεων πρακτικής που συνεργάζονται με το ΚΕΚ, τις συνθήκες και το αντικείμενο εργασιών, επαγγελματικών καθηκόντων των θέσεων που προσφέρουν
  • Επιλέξεις Επιχειρήσεις όπου θα ήθελες να δώσεις συνεντεύξεις επιλογής για την τοποθέτησή σου σε θέση πρακτικής άσκησης.
  • Συναντήσεις τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης, και να πάρεις όποιες πρόσθετες πληροφορίες επιθυμείς.

Επαγγελματικές διαδρομές