voucher-30000-anergon.jpg
voucher-30000-anergon.jpg
previous arrow
next arrow

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

voucher 20000 anergon

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για Ανέργους με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0

Το ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ συμμετέχει , ως πάροχος κατάρτισης, στη δράση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) με τίτλο: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0.
Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε 150.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών σε αντικείμενα ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων. Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της μικτής μάθησης-blended learning.

Αναμένεται νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όσοι έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- Next GenerationEU, της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)

Ποιο είναι το εκπαιδευτικό επίδομα:
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης μικτά.Το ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ υλοποιεί προγράμματα διάρκειας 200 ωρών και το εκπαιδευτικό επίδομα είναι έως 1.000 €.

Δείτε περισσότερα

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα :
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής δράσεις :

  1. Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 200 ωρών που οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών ή «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων. Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της μικτής μάθησης-blended learning που περιλαμβάνει κατάρτιση δια ζώσης σε αίθουσα διδασκαλίας, σύγχρονη τηλεκατάρτιση σε ηλεκτρονική αίθουσα σε καθορισμένες μέρες και ώρες και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση με ατομική μελέτη του εκπαιδευόμενου).
  2. Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση πιστοποιητικού προσόντων σύμφωνου με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Ο αιτών ή η αιτούσα θα πρέπει να καλύπτει τις εξής προϋποθέσεις :

  •  Εγγραφή στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ ( πρώην ΟΑΕΔ) ,
  • Ηλικία άνω των 18 ετών
  • Αποφοίτηση υποχρεωτικής εκπαίδευσης (τουλάχιστον) Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.
  • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όσοι έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- Next GenerationEU, της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)

Δυνατότητα του κατόχου voucher να διαλέξει ΚΔΒΜ και πρόγραμμα κατάρτισης
Ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να διαλέξει οποιοδήποτε εγκεκριμένο από τη ΔΥΠΑ πρόγραμμα κατάρτισης εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό.

Γιατί με το ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ
Το ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. Ιδρύθηκε το τον Ιανουάριο του 1995 και εδρεύει στην Καστοριά στη περιοχή Χλόη.
Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων. Παρέχει σύγχρονες, ανταγωνιστικές και ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης σε ανέργους και σε εργαζόμενους, επιχειρήσεων και φορέων οι οποίοι βασίζονται σε μια ολιστική αντίληψη και προσέγγιση τους εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Διαθέσιμα Εγκεκριμένα Προγράμματα στο ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε.

  • Βασικές ψηφιακές δεξιότητες και εφαρμογές γραφείου (200 ώρες θεωρητική κατάρτιση) με πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ). Δείτε περισσότερα
  • Online Branding και Επικοινωνία (200 ώρες θεωρητική κατάρτιση). Δείτε περισσότερα
  • Κυκλική Οικονομία (200 ώρες θεωρητική κατάρτιση). Δείτε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.
Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ.
Δηλώνω ότι συμφωνώ με την Πολιτική απορρήτου – προστασίας προσωπικών δεδομένων

 


Διαφορετικά επικοινώνησε μαζί μας :
ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 24670-29895, 24670-21213, 24670-21216 kekpolit@otenet.gr

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
https://voucher.gov.gr

voucher 80000