voucher 80000 anergon
Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για Ανέργους με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0

Επικοινώνησε μαζί μας:

  • Εάν δεν έχεις υποβάλει αίτηση, επικοινώνησε μαζί μας για να ενημερωθείς για το πρόγραμμα και να υποβάλλεις αίτηση
  • Εάν είσαι κάτοχος voucher, επικοινώνησε μαζί μας για να ενημερωθείς για τα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρουμε

Το ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ συμμετέχει , ως πάροχος κατάρτισης, στη δράση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) με τίτλο: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0.
Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών σε αντικείμενα ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων. Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της μεικτής μάθησης-blended learning.

Ποιο είναι το εκπαιδευτικό επίδομα:
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης μικτά. Το ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ υλοποιεί προγράμματα διάρκειας 200 ωρών και το εκπαιδευτικό επίδομα είναι έως 1.000 €.

Δείτε περισσότερα

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα :
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής δράσεις :

  1. Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 200 ωρών που οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών ή «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων. Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της μεικτής μάθησης-blended learning που περιλαμβάνει κατάρτιση δια ζώσης σε αίθουσα διδασκαλίας, σύγχρονη τηλεκατάρτιση σε ηλεκτρονική αίθουσα σε καθορισμένες μέρες και ώρες και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση με ατομική μελέτη του εκπαιδευόμενου).
  2. Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση πιστοποιητικού προσόντων σύμφωνου με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Πως αποκτά ο άνεργος το voucher
Η έγκριση της απόκτησης voucher γίνεται με την υποβολή της αίτησης στη διεύθυνση: https://voucher.gov.gr

Ο αιτών ή η αιτούσα θα πρέπει να καλύπτει τις εξής προϋποθέσεις :

  • Εγγραφή στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ ( πρώην ΟΑΕΔ) ,
  • Ηλικία άνω των 18 ετών
  • Αποφοίτηση υποχρεωτικής εκπαίδευσης (τουλάχιστον)

Οι αιτήσεις για το μητρώο ωφελούμενων της Γ’ φάσης της πρόσκλησης έκλεισαν στις 20/10/22 και εκδόθηκαν τα αποτελέσματα. ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ για το μητρώο της 4ης φάσης.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ.

Δυνατότητα του κατόχου voucher να διαλέξει ΚΔΒΜ και πρόγραμμα κατάρτισης

Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να διαλέξει οποιοδήποτε ΚΔΒΜ μεταξύ αυτών που έχουν εγκριθεί από την ΔΥΠΑ, καθώς επίσης και οποιοδήποτε από τα αντικείμενα κατάρτισης που προσφέρονται.

Γιατί με το ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ

Το ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. Ιδρύθηκε το τον Ιανουάριο του 1995 και εδρεύει στην Καστοριά στη περιοχή Χλόη.
Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων. Παρέχει σύγχρονες, ανταγωνιστικές και ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης σε ανέργους και σε εργαζόμενους, επιχειρήσεων και φορέων οι οποίοι βασίζονται σε μια ολιστική αντίληψη και προσέγγιση τους εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Διαθέσιμα Εγκεκριμένα Προγράμματα στο ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ

  • Βασικές Δεξιότητες Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ (200 ώρες θεωρητική κατάρτιση) με πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ)
  • Online Branding και Επικοινωνία (200 ώρες θεωρητική κατάρτιση)
  • Κυκλική Οικονομία (200 ώρες θεωρητική κατάρτιση)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ
24670-29895
24670-21213
24670-21216
kekpolit@otenet.gr

Ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας για να σας καλέσουμε εμείς
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.
Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ.
Δηλώνω ότι συμφωνώ με την Πολιτική απορρήτου – προστασίας προσωπικών δεδομένων

 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
https://voucher.gov.gr

voucher 80000