Ανακοινώθηκαν, σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2014, οι πίνακες, ανά ειδικότητα, των 1.200 επιλεχθέντων- ωφελουμένων που δικαιούνται την επιταγή εισόδου της δράσης «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας»
Μπορείτε να δείτε τους πίνακες αποτελεσμάτων, για όλες τις ειδικότητες (ΠΕ-ΤΕ Nοσηλευτών, ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι), ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού, ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Διοίκησης μονάδων Υγείας, ΤΕ Ραδιολόγων-Ακτινολόγων και ΤΕ Μαιευτικής) εδώ.
Οι επιλεχθέντες θα πρέπει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να μεριμνήσουν και να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας.

voucher υγείας